Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί με επιτυχία!

Η ιστοσελίδα picway.net έχει εγκατασταθεί με επιτυχία στον server! Παρακαλώ διαγράψτε το default.php από το public_html φάκελο και ανεβάστε την ιστοσελίδα σας μέσω FTP ή του Διαχειριστή Αρχείων

Εδώ είναι η λίστα με τα αρχεία του φακέλου public_html: